سبکتر از هوا

سبکتر از هوا

مجموعه شعر «سبکتر از هوا» منتخب شعرهای “آزیتا قهرمان” است که به دو زبان روسی و اوکراینی ترجمه شده است. دفتر شعر «سبکتر از هوا» با سه زبان اوکراینی، روسی و فارسی منتشر شده است.
ترجمه بخشی از شعرهای این کتاب که پیش از انتشار در رسانه های اوکراین منتشر شده بودند، جایزه شعر را به خود اختصاص داده اند.

یکی از شعرهای این مجموعه:

روز کامل شده است

سبک‌تر از هوا، از نور
بال گشوده روی نرده‌ی ایوان
روز کامل شده است

پرنده می‌خواند
درخت در اتاق میوه آورده است
رود، در چین‌های پرده خوابیده
و عطر غذا، قفل‌ها را گشوده است

کوه‌های دور، چه زیبا ایستاده‌اند
و تابستان نشسته است
نزدیک انگشت‌های من

نامم‌‌ همان است و چیز‌ها همان
اما این همه آهسته، این گونه سپید
از کدام درآمده است
سبک‌تر از هوا، از نور… ‏

برای تهیه این کتاب می توانید با یکی از سایت های زیر تماس بگیرید. بدیهی است که بهترین و ارزان ترین راه، تماس با نشر آفتاب است.

price: 12 USD
قیمت کتاب: 12 دلار آمریکا

ایمیل نشر آفتاب:
aftab.publication@gmail.com

سایت نشر آفتاب:
www.aftab.opersian.com

سایت CreateSpace
www.createspace.com/6852936

سایت آمازون:
www.amazon.com

  • پدید آورنده :