ما ساده ایم

نشر آفتاب منتشر کرد:

“ما ساده‌ایم”

گزینه شعرهای انوشیروان سرحدی است که در ایران به خاطر مضمون اجتماعی و سیاسی‌شان امکان چاپ و انتشار نداشته است. در این دفتر شعر نه تنها دشواری‌های اجتماعی که یادمان‌های زندان و بی‌عدالتی جاری در آن به تصویر کشیده می‌شود. مناسبات درون ایران را انوشیروان سرحدی در قالب شعر سپید به چالش می‌کشد و به همین خاطر هم انتشارشان در مام وطن ناممکن بوده است.

برای تهیه این کتاب می‌توانید به یکی از آدرس‌های زیر مراجعه کنید:

پست الکترونیکی نشر آفتاب

Aftab.publication@gmail.com

سایت نشر آفتاب

www.aftab.opersian.com

سایت چاپخانه:

https://www.createspace.com/7057788

سایت آمازون

www.amazon.com

قیمت کتاب 8 (هشت) دلار آمریکا است

یکی دو شعر از دفتر شعر “ما ساده‌ایم” را بخوانید:

سادگی

 

ما ساده‌ایم

ـ به سادگی شبنم ـ

و با لبخندِ کودکی ذوب می‌شویم

 

ما ساده‌ایم

ـ به سادگی قناری ـ

آوازهای یخ زده‌مان را

بر میله‌های قفس نثار می‌کنیم

ما ساده‌ایم

ـ به سادگی‌ستاره در شب ظلمت ـ

 

ما ساده‌ایم

و به سادگی برگ

در دهان مرگ می‌رویم.

 

***

 

ماندن

 

چرا بروم؟

همین‌ جا می‌مانم

و خوب می‌دانم که تمام دنیای من

همین دو پنجره است

که ترس را به قالب من می‌ریزد

و مرا شبیه مرگ می‌کند

 

همین جا پشت تجربه‌های هزار ساله می‌خوابم

پشت همین شبِ بی‌ستاره‌ی بی پیر

و هی برای خودم پیر می‌شوم

 

چرا بروم؟

همین جا می‌نشینم

جایی که پلنگ رفتار خویش را

با ماه تنظیم نمی‌کند

تعظیم می‌کند

 

همین جا می‌نشینم

و دل خوش می‌کنم

به اینکه:

زبان الکن این موریانه‌ها را

تنها قصرها می‌دانند

وُ قیصرها

 

 

 

  • پدید آورنده :