«خاطره‌‌یی فراموش شده از فردا»

نویسنده: مدیا کاشیگر

مجموعه داستان کوتاه

مجموعه داستان کوتاه «خاطره‌‌یی فراموش شده از فردا» در ایران با سانسور و حذف چند داستان با همین نام منتشر شده است. اکنون نشر آفتاب متن کامل و خالی از سانسور و حذف را منتشر می‌کند.

دو داستان کوتاه از کتاب:

1)

دموکراسی

«من شدیداً به این دادگاه اعتراض دارم. این محاکمه، محاکمه‌ی من نیست و محاکمه‌ی دموکراسی است: از من و او و همسرش، دو نفر راضی بودیم. ما فقط اراده‌ی اکثریت را اِعمال کردیم».

2)

دخترکوچولو و پدرش

یک سکوت زاده‌ی آفتاب است، یک سکوت سایه‌زاد اَست.

آلبر کامو

یک روز، دخترکوچولویی از پدرش خواست برایش یک قصه تعریف کند و پدرش برایش قصه‌ی دخترکوچولویی را تعریف کرد که یک روز از پدرش خواست برایش یک قصه تعریف کند و پدرش برایش قصه‌ی دخترکوچولویی را تعریف کرد که یک روز از پدرش خواست برایش یک قصه تعریف کند و پدرش برایش قصه‌ی دخترکوچولویی را تعریف کرد که یک روز از پدرش خواست برایش یک قصه تعریف کند و پدرش برایش قصه‌ی دخترکوچولویی را تعریف کرد که…

وقتی قصه تمام شد، دخترکوچولو گفت: «اسم آن دخترکوچولو چه بود؟»

پدرش گفت: «کدام دخترکوچولو؟»

دخترکوچولو گفت: «همان دخترکوچولویی که یک روز از پدرش خواست برایش یک قصه تعریف کند و پدرش برایش قصه‌ی دخترکوچولویی را تعریف کرد که یک روز از پدرش خواست برایش یک قصه تعریف کند و پدرش برایش قصه‌ی دخترکوچولویی را تعریف کرد که یک روز از پدرش خواست برایش یک قصه تعریف کند و پدرش برایش قصه‌‌ی دخترکوچولویی را تعریف کرد که…»

برای تهیه کتاب می‌توانید به یکی از آدرس‌های زیر مراجعه کنید.

قیمت: 13 دلار آمریکا یا برابر آن با ارزهای دیگر.

سایت چاپخانه CreateSpace

https://www.createspace.com/7346502

سایت آمازون

www.amazon.com

ایمیل نشر آفتاب

aftab.publication@gmail.com

سایت نشر آفتاب

www.aftab.opersian.com

 

  • پدید آورنده :