گاهی از سکوت شروع می‌شود

‏”گاهی از سکوت شروع می‌شود”‏
مجموعه شعر: محمود معتقدی

مجموعه شعر “گاهی از سکوت شروع می‌شود” شامل 100 شعر محمود معتقدی می‌شود که شرایط اجتماعی ایران را در قالب ‏شعر بیان کرده است. ‏
چند شعر از این دفتر شعر:‏

‏1)‏
در‎ ‎فصل‎ ‎جنگل‎ ‎و‎ ‎باران
همیشه‎ ‎چیزی
در‎ ‎تو‎ ‎به‎ ‎خیابان‎ ‎می‌آید
مثل‎ ‎سکانس‎ ‎مرگ
مثل‎ ‎پیشانی‎ ‎عشق
مثل‎ ‎کسی‎ ‎که‎ ‎همواره‎ ‎دوستت‎ ‎می‌داشت
دیگر‎ ‎تو‎ ‎نیستی‎ ‎و
دریاهای‎ ‎جهان
از‎ ‎چشمان‎ ‎تو‎ ‎می‌گذرند
دست‎ ‎تاریک‎ ‎و
عاشقانه‌ی‎ ‎سرخی
که‎ ‎بیدارت‎ ‎می‌کنند‎.‎

‏2)‏
راه‎ ‎دوری‎ ‎نرو
گندمزارهای‎ ‎تشنه‎ ‎را
به‎ ‎شانه‌های‎ ‎تو‎ ‎می‌سپارم
تا‎ ‎خودم‎ ‎را
دوباره‎ ‎پیدا‎ ‎کنم
کاری‎ ‎به‎ ‎شعرهایم‎ ‎نداشته‎ ‎باش‎!‎
خانمها‎/ ‎آقایان‎!‎
شاعران
به‎ ‎عبارتی‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎نمی‌بینند
گمشدهای‎ ‎سرزمین‌های‎ ‎دریایند
عبرت‎ ‎نمی‌گیرند‎!‎

‏3)‏
به‎ ‎صدایش‎ ‎گوش‎ ‎کن‎!‎
آخرین‎ ‎ملودی‌اش‎ ‎را
به‎ ‎پشته‌های‎ ‎باد
می‌سپارد‎.‎
مثل‎ ‎جنگل
غربت‎ ‎دستهایش‎ ‎را‎ ‎ببوس‎ ‎و
با‎ ‎تنهایی‎ ‎عشق
نفسی‎ ‎تازه‎ ‎کن
چیزی‎ ‎به‎ ‎تاریکی‎ ‎نمانده‎ ‎است‎!‎
شتاب‎ ‎کن‎!‎

‏4)‏
مفهوم‎ ‎نبودن‎ ‎و‎ ‎بودن
استعاره‌ی‌‏‎ ‎کوچکی‌ست
میان‎ ‎بغض‎ ‎تو‎ ‎و
فرداهای‎ ‎خاکستری‌ات
چقدر‎ ‎باید‎ ‎مرده‎ ‎باشی
تا‎ ‎زیستن‌ات
از‎ ‎دوباره‎ ‎معنا‎ ‎شود؟
تا‎ ‎کجا
مگر‎ ‎تو‎ ‎زنده‌ای
یاغی‎ ‎بزرگ‎!!!!!‎

قیمت: 10 دلار آمریکا

برای تهیه کتاب می‌توانید به یکی از آدرس‌های زیر مراجعه کنید. در ضمن کسانی که در ایران هستند می‌توانند مبلغ پنج‌هزار ‏تومان به حساب زیر واریز کرده، تصویر فیش پرداخت را به آدرس ایمیل نشر آفتاب بفرستند تا یک نسخه پی دی اف محافظت ‏شده کتاب برایشان ارسال شود. ‏
شماره حساب: نزد بانک تجارت: 4475554413 هست به نام مرجان ریاحی
شماره کارت، نزد بانک تجارت: 5859831029327680 است به نام مرجان ریاحی
ایمیل نشر آفتاب:‏
aftab.publication@gmail.com
سایت نشر آفتاب:‏
www.aftab.opersian.com
سایت چاپخانه:‏
www.createspace.com/7553469‎
سایت آمازون:‏

  • پدید آورنده :