چهل نامه کوتاه به همسرم ( Forty short letters to my wife)

چهل نامه کوتاه به همسرم
نویسنده: نادر ابراهیمی
برگردان: امیر مرعشی

‏40 نامه کوتاه به همسرم، مجموعه‌ای از نامه‌هایی است که نادر ابراهیمی در هنگام تمرین هنر خوشنویسی به همسرش ‏نوشت. در این نامه‌ها او در مورد زندگی مشترک، عشق و مشکلات‌شان صحبت می‌کند، او آشکارا درباره مشکلات‌شان و ‏اضطراب‌های مشترک صحبت می‌کند.
برای ابراهیمی نوشتن این نامه‌ها فقط یک فرصت برای تمرین خوشنویسی نبود، بل‌که تمرین در بررسی درک او از زندگی، ‏عشق و رابطه شوهر و همسر بود.‏
ترجمه «چهل نامه به همسرم» را به خوانندگان عزیزی تقدیم می‌کنیم که دوستان و فرزندان‌شان به هر دلیلی با خط فارسی آشنا ‏نیستند. امید که کتاب‌های ترجمه شده از ادبیات فارسی بتواند پُلی باشد برای ارتباط دنیای ادبیات در هر سوی جهان با یکدیگر‎.‎

برگردان یکی از نامه‌ها:‏

‎ Thirteenth letter

My dearest!‎

We must never, not even once or under any circumstances, endanger a life ‎spent together and expect its shape and contents to remain exactly the same ‎and as if nothing had happened.‎
Something will surely be destroyed.‎
Something will collapse.‎
Something will change.‎
Something – as great as the sanctity of life itself – the rebuilding of which is far ‎more difficult than building a new one...‎
One cannot drop a crystal bowl, drop it on the floor, tread on it and expect the ‎bowl to remain untarnished like the brand new bowl it once was.‎
I am grateful that you never, under the most difficult circumstances and on the ‎most perilous path, loosened your tight grip on this thin, fragile bowl...‎

برای تهیه این کتاب که قیمت آن ده (10) دلار آمریکا است، می توانید به یکی از آدرس‌های زیر مراجعه کنید:‏

پست الکترونیکی نشر آفتاب
aftab.publication@gmail.com

سایت نشر آفتاب
www.aftab.opersian.com

سایت چاپخانه ‏CreateSpace
https://www.createspace.com/7700696‎

سایت آمازون
https://www.amazon.com/dp/1978364199/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1508255344&sr=1-‎‎3&keywords=amir+marashi‎

  • پدید آورنده :