Being Forty (چهل سالگی)

چهل سالگی (Being Forty)
نویسنده: ناهید طباطبایی
مترجم: امیر مرعشی

رمان چهل سالگی پس از موفقیت‌های زیادی که در ایران داشته و تبدیل به فیلم هم شده، اکنون به زبان انگلیسی در اختیار ‏علاقمندان به ادبیات فارسی است. رمان چهل سالگی را آقای «امیر مرعشی» ترجمه و نشر افتاب نیز آن را در آستانه‌ی سال ‏نو میلادی منتشر کرده است تا بهترین هدیه برای دوستان و فرزندان‌مان باشد که با زبان فارسی آشنایی ندارند. ‏
داستان “چهل سالگی” از جایی شروع می شود که آلاله شخصیت اصلی آن که در مرز چهل سالگی است دچار دگرگونی می ‏شود. این دگرگونی در حالی اتفاق می افتد که ما زندگی این شخصیت را می بینیم که اکنون در کنار همسر بسیار منطقی و ‏مهربانش فرهاد و دختر شاد و سرحالش شقایق زندگی می کند. او زندگی آرام و خوبی دارد و همچنین زنی شاغل است که ‏مسئول کنسرت گذاری در تالاری بزرگ است‎.‎
جرقه ی داستان از جایی آغاز می شود که آلاله مسئول برگزاری کنسرتی می شود که رهبر این کنسرت قرار است از اروپا ‏به ایران بیاید. ولی این فرد کسی نیست به جز عشق دوران جوانی او. آمدن عشق دوران جوانی به همراه دلهره ها و ترس و ‏نزدیک شدن دوران پیری، آلاله را گیج می کند. این اتفاق دقیقا همزمان شده است با دوران عجیبی که یک زن درست در مرز ‏چهل سالگی نفس می کشد‎.‎
چهل سالگی شاید جایی است که هنوز حس های دهه ی بیست در آن زنده اند اما همراه با تمام آن شوریدگی ها دیگر آن ‏هیجان طلبی وجود ندارد و نوعی پختگی با آن همراه شده است. چهل سالگی شاید تجربه ی مشترکی در انسان ها باشد اما ‏این تجربه ی مشترک در مرزها و فرهنگ های مختلف متفاوت است. نگاهی که اغلب در فرهنگ های کهنه وجود دارد شاید ‏نزدیک به این است که یک زن چهل ساله دیگر نباید شوری در سر داشته باشد. در چنین فرهنگ هایی انتظار می رود که ‏زن چهل ساله دیگر خود را آماده ی میانسالی کرده است و به قولی “آردش را ریخته و الکش را آویخته” است. اما واقعیت ‏چیست؟ آن حقیقت درونی انسان که شاید اوج شوریدگی ها و تردید هایش را در چهل سالگی بروز دهد؟ آیا مجالی برای ‏بروز این شوریدگی ها برای زن چهل ساله وجود دارد؟ ناهید طباطبایی در رمان چهل سالگی به نوعی به این احساسات و ‏تردیدها می پردازد‎.‎
آلاله در حالی که غرق در رؤیای دوران ۱۹ سالگی اش است، از خواب برمی خیزد ولی همان زن چهل ساله ای را می یابد ‏که همسر فرهاد و مادر شقایق است‎. ‎آنچه آلاله را به یاد دوران جوانی اش انداخته بازگشت هرمز است. هرمز، دانشجوی ‏مستعد دوران دانشگاه اوست که اکنون در هیئت یک رهبر ارکستر برای اجرای برنامه قرار است به ایران بازگردد و آلاله ‏کسی است که باید این برنامه را تنظیم کند‎.‎
آلاله آشفته و سردرگم است؛ از یک سو خانواده ای قرار دارند که دوستشان دارد و با آنها احساس امنیت می کند،‌ از سوی ‏دیگر هرمز که برای او یادآور جوانی، دانشکده، موسیقی و عشق است. فرهاد و شقایق حال و هوای عجیب آلاله را دریافته ‏اند. در نهایت آلاله ماجرا را برای این دو تعریف می کند. فرهاد و شقایق به آلاله کمک می کنند تا خود را پیدا کند و آمادگی ‏روبه رو شدن با هرمز را داشته باشد. آلاله با هرمز روبه رو می شود و این مواجهه موجب می شود که او شجاعت بازگشت ‏به علاقه دوران جوانی؛ یعنی ساز زدن را بیابد. ساز زدنی که به دلایلی آن را کنار گذاشته است. او فقط به این علت که ‏نزدیک به فضای سازها و نت ها باشد یک شغلی اداری را در تالار موسیقی برگزیده است‎.‎
آلاله در چهل سالگی با مهمترین سوال انسان مواجه می شود‎. ‎چرا نتوانستم به آرزوهایم برسم؟ پاسخ آلاله به همه یکسان ‏است: ازدواجش، فرزندش و جنگ. با این حال مخاطب متوجه می شود که خود آلاله هم نسبت به این دلایل مطمئن نیست. این ‏دلایل به ظاهر وجود دارد اما پیچیدگی انسان بیشتر از این دلایل مطرح است. ‏

این کتاب در دو فرم چاپی و دیجیتال عرضه شده که قیمت آن‌ها به ترتیب ده و شش دلار است. ‏
برای تهیه این کتاب می توانید به آدرس‌های زیر مراجعه کنید:‏
ایمیل نشر آفتاب
aftab.publication@gmail.com
سایت نشر آفتاب
www.aftab.opersian.com
سایت آمازون
https://www.amazon.co.uk/dp/1981890572/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1513853145&sr‎=1-4&keywords=Being%20Forty‎

  • پدید آورنده :