• در باره‌ی: abbas

  (abbas shokri)

کارهای دیگر abbas:

 • زوال تنهایی

  شناسایی وجه‌های گوناگون و ویژگی‌های عوارض جانبی تجاوز جنسی از سایر نشانه‌هایی که به دلیل دیگری کودک را آزار می‌دهد، […]

 • شوکران مهر

  من این برداشت بدبینانه که ملتی پس از ملتی دیگر باید سراشیبی سقوط به‌سوی جهنم گرم و ویرانگری اجتماعی را […]

 • حقیقت و ادبیات

  چرا می‌نویسیم؟ گمان می‌کنم هر یک از ما پاسخ خود را برای این پرسش ساده دارد. یکی گرایش‌های خاص خود […]

 • قصه ی پریشانی زنان

  سروده‌های تسلیمه نسرین به سادگی راه رفتن در خیابان، یا وزش باد بر شاخه‌های درخت، یا آشپزی در آشپزخانه اند. […]