• سایه باد، سکوت باران

    سایه باد، سکوت باران مجموعه 15 گفتگو با نویسندگان جهان برگردان: عباس شکری کتاب «سایه باد، سکوت باران» ترجمه گفتگوهای […]

  • دال و مدلول

    «دال و مدلول»‏ عباس شکری برگردان گفتگو با 12 نویسنده‌ی برنده‌ی جایزه نوبل ادبیات. ‏ آنچه در این کتاب خواهید […]