• دال و مدلول

    «دال و مدلول»‏ عباس شکری برگردان گفتگو با 12 نویسنده‌ی برنده‌ی جایزه نوبل ادبیات. ‏ آنچه در این کتاب خواهید […]