cover

Sång ur två strängar

$11.00

coverHad nu Kosovo?‎
Sedan början av 1990-talet har konflikten pågått ‎i Kosovo. Först hade den dåvarande jugoslaviske ‎presidenten Slobodan Milošević minskat Kosovos ‎självstyre. Sedan blev i mitten av 1990-talet alla ‎kosovoalbaner i kommunal tjänst hotade med ‎suspension och andra trakasserier. Bland de ‎hotande fanns även Muharrem Miftari från ‎Mitrovica.‎
‎1998 fördömde FN:s säkerhetsråd “överdrivet ‎våld mot civila och fridfulla demonstrationer”. ‎‎1999 lades Kosovo helt i ruiner efter 78 dagar av ‎Natobombningar. Kriget var slut. Den albanska ‎befolkningsmajoriteten jublade och kommer ‎länge att minnas det mirakel som räddade deras ‎liv. En stor fråga finns dock fortfarande kvar: Vad ‎väntar nu Kosovo?‎
Det som behövs är ett nytt liv. Kosovo är nyfött. ‎Kosovos barn kommer igen att ge människorna ‎skratt och tillförsikt. ‎
Muharrem Miftari flydde våldet och trakasserier ‎redan 1995 för att börja sitt nya liv i Finland, ‎först i Österbotten, senare i Esbo. Han hade ‎studerat filologi och litteratur i Pristhina och kom ‎således snabbt i kontakt med svenskspråkiga ‎litteraturkretsar. Med stöd av den österbottniska ‎författaren Wava Stürmer började han skriva ‎dikter och artiklar även på svenska. Boken Dikter ‎‎– Poezi, en tvåspråkig utgåva, är frukten av deras ‎samarbete.‎
Muharrem Miftari var länge en mycket aktiv ‎medlem i projektet Lingva poetica som drivs av ‎det internationella finlandssvenska ‎kulturforumet IFISK. Bland annat deltog han ‎‎2009 i Föreningsfestivalens invigningsfest som ‎dåvarande kultur- och idrottsminister Stefan ‎Wallin öppnade i Arcadas stora auditorium i ‎Helsingfors. Ministern och publiken blev mycket ‎tagna av den korta men gripande föreställningen. ‎Minnen från evenemanget finns i dikten ‎Inbjuden. ‎
Muharrem Miftari har även publicerat sig i ‎antologier och skrifter i Finland. På albanska har ‎han gett ut samlingen Ogur për lisin e shenjtë ‎‎(2000).‎
‎2014 flyttade Muharrem Miftari tillbaka till ‎Kosovo där den albanska befolkningen ‎fortfarande upplever en betryckt tillvaro, ‎eftersom Kosovos självständighet inte har ‎medfört den förändring befolkningen hade ‎väntat sig. ‎
I diktsamlingen Sång ur två strängar återspeglas ‎den albanska befolkningens fruktansvärda ‎upplevelser från Kosovokriget, men även deras ‎optimism inför framtiden. Boken ger ett genuint ‎svar på den mest ömtåliga frågan som bara ‎väntar på att bli besvarat: Vad nu, Kosovo?‎

Gerd-Peter Löcke

توضیحات محصول

Broché: 80 pages
Editeur : Sång ur två strängar; Édition : 1. adition (13 octobre 2016)
Langue : Suédois
ISBN-10: 8269050865
ISBN-13: 978-8269050868
Dimensions du produit: 14 x 0,5 x 21,6 cm